Nr 03/2005

Powrót

„Kobieto puchu marny...”

Jednym z najczęściej powtarzających się tematów w grafice i innych formach wyrazu artystycznego od tysięcy lat jest kobieta. Już pierwsi znani malarze nie oparli się pięknu kobiecego ciała i tak do dzisiaj w różnej formie trwa fascynacja tym tematem, również przez twórców ekslibrisów. Różnorodna jest forma wyrazu artystycznego pod ogólnym tytułem „Kobieta”, a więc można tu spotkać znaki graficzne z portretem kobiet, bardzo często powiązanym z równie wielkim pięknym tematem jakim są kwiaty. Mogą to być kobiety w bardzo różnych sytuacjach życiowych, w tym często intymnych. Kobietę przedstawia się równie często w postaci rzeźb w książkach lub ozdobie fragmentów architektury a szczególnie wyposażenia wnętrz. Bardzo częstym jest pokazanie kobiet z dziećmi lub ich macierzyństwo. Kobiety są także często przedstawiane w sytuacjach tragicznych, jak w czasie wojny, burzy, pożarów itp., można je również spotkać w sytuacjach bajkowych – kobieta syrena, w powiązaniu z diabłem, z mieczem walcząca ze smokami, kobieta nimfa i w wielu innych sytuacjach i wcieleniach. Częstym motywem jest też kobieta z łabędziem lub wężem, itp.

Tak różnorodna tematyka połączona z wielością technik graficznych oraz różnorodnym spojrzeniem artysty i jego twórczą fantazja – dają bardzo dobry materiał do zorganizowania ciekawej wystawy poświęconej kobiecie – muzie, kochance, modelce, itp., w zależności od kraju, twórcy oraz odczuć zwiedzających, gdyż można przyjąć, ze każdy inaczej patrzy na dzieło sztuki, jakim jest ekslibris.

Zdajemy sobie sprawę, że pokazane na każdej wystawie o podobnym tytule „Kobieta”, a było ich już wiele, ekslibrisy różnią się niewątpliwie innymi znakami, z różnego okresu ich twórców, itp. Jeżeli nawet niekiedy występują ci sami autorzy to mamy do czynienia, poza wyjątkami, z innymi ekslibrisami. Potwierdza to jeszcze raz tezę, że temat kobieta jest niewyczerpany o może w różnym czasie w innej miejscowości, inny twórca lub kolekcjoner pokazać zupełnie inne znaki na ten sam temat. Biorąc pod uwagę epokę czy krótszy okres możemy spodziewać się również zupełnie nowych znaków. Wchodzimy w erę komputeryzacji, która daje sporo nowych możliwości przetwarzania grafiki, co za kilka lat może dać zupełnie nowy materiał wystawienniczy, choć może nie będzie już tak ciekawy, gdyż zabraknie w nim serca artysty i wkładu przynajmniej tak dużego jak dotychczas.

Wywód powyższy świadczy o tym, że kobieta nie jest „marnym puchem”, lecz potęgą zniewalającą wszystkich i zawsze.

Henryk Stopikowski
Grudziądz

Przykłady ekslibrisów o tematyce kobiecej

rk2_small.jpg (2921 bytes)     rk3_small.jpg (3104 bytes)     rk6_small.jpg (2562 bytes)     rk11_small.jpg (2764 bytes)

st5_small.jpg (3841 bytes)     st6_small.jpg (4000 bytes)     st67_small.jpg (3115 bytes)     st66_small.jpg (2020 bytes)

Powrót


Wystawa w Gliwicach

Z inicjatywy Klubu Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody w Gliwicach odbyła się w dniu 4 grudnia 2004 roku w pomieszczeniach Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 12 w Gliwicach – „Wystawa Zbiorów Krajoznawczych”. Celem imprezy była możliwość zaprezentowania wieloletnich zbiorów i pokazanie zamiłowań do zbieractwa, związanego z krajoznawstwem w szerokim pojęciu tego słowa.

Wystawiającymi byli członkowie Klubu KiOP:

1. Aleksandra Czechowska-Gąbka:
 a) „Gmina Pilchowice dawniej i dziś” na planszach oraz widokówkach, wycinkach prasowych z czasopisma „Wieści”,
 b) zbiór „Piękna nasza Polska cała” - materiały historyczne.

2. Teresa i Henryk Hadaszowie:
 a) Zbiór widokówek z mapkami;
 b) Zbiór podstawek do piwa;
 c) Zbiór widokówek z nazwami miejsowości;
 d) Notatki terenowe z kilku lat.

3. Irena i Sebastian Janasowie:
 a) „Moje wycieczki” - zbiór sprawozdań z udziału w imprezach,
 b) Zbiór map do imprez na orientację.

4. Ludmiła Kapłon - Zdjęcia z wypraw: Rosja, Rumunia.

5. Maria Magdalena Lasko – „Obrazy Matki Boskiej na szlakach turystycznych i nie tylko”

6. Stanisław Radomski – „Odznaki krajoznawcze - nie tylko kolarskie”.

7. Gabriela Rościszewska – „Rajd Z.S.O. Nr 4 w Gliwicach”.

8. Piotr Rościszewski - Zbiór przewodników kolarskich.

9. Jadwiga Szandar - Kroniki SP 39 w Gliwicach

10. Krystyna Foryś:
 a) „Kapliczki, krzyże i figury na moich szlakach turystycznych”,
 b) Kroniki KKiOP od 1981-2004.

Otwarcia Wystawy dokonał Prezes Klubu - kol. Henryk Hadasz. Powitał zaproszonych gości w tym m.in. kol. Roberta Respondowskiego przedstawiciela Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, wiceprezesa Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej - kol. Stanisława Radomskiego, przedstawiciela Oddziału PTTK w Częstochowie - kol. Zbigniewa Fedyczka i wszystkich zebranych. Byli wśród nich: uczniowie szkół gliwickich, nauczyciele, członkowie kół PTTK z Gliwic i inni zwiedzający. Podczas tego spotkania zostały ogłoszone wyniki klubowego konkursu fotograficznego „Lato 2004”. Przewodniczący Komisji Konkursowej - kol. Zbigniew Fedyczek - podał wyniki i wręczył wyróżnionym dyplomy i puchar przechodni, który sam ufundował: I miejsce - Jadwiga Szandar, II - Krystyna Foryś, III - Ludmiła Kapłon, wyróżnienia otrzymali: Kazimierz Dorobisz i Tadeusz Piekarz. Puchar za zdjęcie o największym ładunku emocjonalnym – otrzymała kol. Jadwiga Szandar. Kolega Robert Respondowski wręczył przyznane przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego „Certyfikaty Jubileuszowe” z okazji 50-lecia Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Otrzymali je: Leonid Andrejew, Henryk Hadasz, Edward Maleta, Stanisław Radomski, Piotr Rościszewski.

Na zakończenie spotkania organizator wystawy wręczył wystawiającym Regulaminy Zbiorów Krajoznawczych.

Krystyna Foryś
Gliwice

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2005 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: marzec 23, 2005.