Nr 02/2005

Powrót

Wizytówki promują krajoznawstwo

Pisałem dawniej o wielofunkcyjnej roli wizytówek oraz ich wykorzystaniu przez kolekcjonerów („Kariera wizytówek”, Na szlaku 7-8/2000). Okazuje się, że ta postać „druków ulotnych” nadal się rozwija, zwłaszcza w zakresie promocji turystyki i krajoznawstwa.

Oto Urząd Miasta Kielc zainicjował wydanie wizytówek, na których ukazano obiekty krajoznawcze miasta i okolicy. Prezentuje je 40 takich kart z kolorowymi ilustracjami, z planikami wskazującymi lokalizację obiektów oraz z tekstami informacyjnymi i adresem, także internetowym. Są to np. Pałac Biskupów Krakowskich, Katedra NMP, Muzea Wsi Kieleckiej i Zabawkarstwa, Geologiczne osobliwości Kielc, rezerwat Kadzielnia, Jaskinia Raj, Zamek w Chęcinach, Dąb Bartek, itd.; jest też kilka stoków narciarskich. Ponadto ukazano Kieleckie Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Informacji Turystycznej, a także kilka hoteli.

Wizytówki wydano nakładem właścicieli lub administratorów poszczególnych obiektów, a zaprezentowano je m.in. na XII Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie, we wrześniu 2004. Wzbudziły one duże zainteresowanie potencjalnych turystów. Dodajmy, że obok tych wizytówek serwowano bogaty zestaw informatorów, folderów i pocztówek wyróżniających się znakomitą szatą graficzną. Wszystkie te wydawnictwa stanowią, jak wiadomo, przedmiot zainteresowań kolekcjonerów-krajoznawców, kartofilów i bibliofilów.

Warto dodać, że wizytówki o treści krajoznawczej cieszą się powodzeniem w wielu krajach, a wydawane są także przez hotele, które wspomagają w ten sposób zainteresowania swoich gości.

Adam Czarnowski
Warszawa

Ilustracje ze zbiorów autora

wizkie-1.jpg (44880 bytes)

 

wizkie-2.jpg (49999 bytes)

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2005 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: czerwiec 03, 2005.