Nr 11/2004

Powrót

WYSTAWY NA CZAK 2004’

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł kolekcji

Rodzaj kolekcji

1.

Maciej Czabak
Opole

„Plakietki turystyczne”
„Nietypowe widokówki”

plakietki
widokówki

2.

Sebastian Czabak
Opole

„Na jurajskim szlaku”
„Proporczyki turystyczne”

karty telefoniczne
proporczyki

3.

Jan Janeczek
Zawiercie

„Najstarsze Góry Świętokrzyskie”
„Pocztówki jurajskie”

fotografie
widokówki

4.

Antoni Litwin
Olszyna

„Moje wędrówki krajoznawcze”

kroniki

5

Oddział Miejski PTTK
Toruń

„Z życia OM PTTK w Toruniu”

fotografie

6.

Oddział PTTK
Żary

„CZAK 2003”
„Plakietki oddziałowe”
„Wydawnictwa oddziałowe”

fotografie
plakietki
wydawnictwa

7.

Henryk Paciej
Opole

„Biuletyn kolekcjonerski”
„Na kolekcjonerskim szlaku”

wydawnictwa
artykuły

8.

Ewa Polańska
Warszawa

„Ambony”
„Drzewa pomnikowe”
„Zestaw fotografii krajoznawczych”

fotografie
fotografie
fotografie

9.

Edward Rakowski
Świeradów

„Odznaki krajoznawcze”

odznaki

10.

Henryk Stopikowski
Grudziądz

„Zamki i zamczyska”

ekslibrisy

 

Nowość! - Wystawa plakatowa kolekcjonerów - Nowość!

 

1.

Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców „4K”

„Zestawienie członków „4K””

plakat

2.

Maciej Czabak
Opole

„Plakietki turystyczne”

plakat

3.

Sebastian Czabak
Opole

„Karty telefoniczne”

plakat

4.

Henryk Paciej
Opole

„Co Polak nosi w klapie?”

plakat

5.

Henryk Stopikowski
Grudziądz

„Kolekcjoner ekslibrisów”

plakat

6.

Maciej Wdowicki
Bydgoszcz

„Święte miejsca”

plakat

Organizatorzy 34 CZAK-u przewidzieli udział uczestników w wystawie i giełdzie kolekcjonerskiej. Stąd w zgłoszeniu były pytania o temacie zbioru, wielkości potrzebnego miejsca itp. Jednak na miejsce wystawy przewidzieli tylko jedną małą salkę. Chętnych do pokazania zbiorów zgłosiło się 8 osób, z czego tylko 4 przywiozło swoje zbiory gdyż organizatorzy nie zapewnili podstawowego sprzętu, jakim są zamykane gabloty. Tradycyjnie ratował sytuację szef „4K”, któremu powierzają swe kolekcje członkowie Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców nie uczestniczący w CZAK-ach. Są zresztą i tacy, którzy przyjeżdżają na CZAK tylko na wystawę i giełdę kolekcjonerską. Dzięki 10 wystawcom zaprezentowano 18 tematów w 10 rodzajach kolekcji (w tym: fotografie 6, plakietki, widokówki i wydawnictwa po 2, a po 1: artykuły, ekslibrisy, karty telefoniczne, kroniki, odznaki, proporczyki).

Nowością Na CZAK-u w Toruniu była próba zaprezentowania samych kolekcjonerów oraz ich najciekawszych tematów w postaci plakatów. Niestety z możliwości tej skorzystało jedynie 5 kolekcjonerów, szóstym plakatem było zestawienie spisu członków klubu „4K”, których na wykazie było 116. Niektórzy usprawiedliwiali się, że mieli za mało czasu na opracowanie plakatu, inni, że nieporęcznie transportować przez pół Polski taki plakat. Szkoda, bo pomysł wydaje się dobry. Tym bardziej, że zainteresowani pokazaniem zbioru plakatów byli przedstawiciele Oddziału PTTK w Żarach – organizatorzy październikowej ogólnopolskiej wystawy kolekcjonerskiej. Ponadto były uzgodnienia, żeby wybrane, najciekawsze plakaty pokazać obiegiem w muzeach PTTK.

Szkoda też, że wystawa i giełda trwały tak krótko. W przyszłości należy organizatorów namawiać do tego, aby wystawa trwała dłużej i uczestnicy CZAK-u mogli w wolnych chwilach zapoznawać się z dorobkiem wydawniczym oraz kolekcjonerskim z minionego okresu a wszystkie Oddziały PTTK mogły zaprezentować swoje wydawnictwa, odznaki, plakietki, proporczyki itp., wykonane od poprzedniego CZAK-u oraz umożliwić ich nabycie lub wymianę wszystkim zainteresowanym.

Na CZAK-u było obecnych 18 członków „4K”, czyli ok.15% składu klubu. Nie udało się znowu zebrać wszystkich „klubowiczów” nawet do wspólnej fotografii. Odbywały się za to spotkanie członków klubu „4K” w mniejszych podgrupach. Tradycyjnie kolekcjonerzy postulowali do organizatorów przyszłych CZAK-ów, aby wykazali więcej zainteresowania dla zabezpieczenia zbiorów kolekcjonerskich na CZAK-u, oraz aby można było przeprowadzić wzorcową wystawę z oceną i nagrodzeniem najlepszych zbiorów. Dyskutowano też nad kolejną propozycją regulaminu klubu oraz sposobem wprowadzenia w życie systemu odznak kolekcjonerskich, które już można było zobaczyć a nawet nabyć w celach promocyjnych.

Henryk P. Sabała

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 2004 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: luty 16, 2005.