Nr 02/2004

Powrót

KRAJOZNAWCZE ODZNAKI KOLEKCJONERSKIE

 

Odznaka popularna
„Chomik”
dla młodzieży

 

 

Plakietka
Zbiorów Krajoznawczych

 

 

Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila

 

 

Odznaka
Kolekcjoner -Krajoznawca w stopniu srebrnym

 

 

Odznaka
Kolekcjoner -Krajoznawca w stopniu złotym

 

 

 

 

 

Na FORUM dyskusyjnym prowadzonym na stronach www Zarządu Głównego PTTK padło pytanie o możliwości zdobywania odznak kolekcjonerskich. W ostatnim okresie było to niemożliwe z powodu braku fizycznego samych odznak. Wieloletnie poszukiwania sponsorów nie dały rezultatu. Rozważano wprowadzenie w miejsce odznak dyplomów lub certyfikatów. I nagle udało się! Komisja Krajoznawcza przeznaczyła skromne środki na rozwiązanie problemu odznak kolekcjonerskich. Lada dzień odznaki będą wykonane.

Zainteresowanych zachęcam do zaglądnięcia na strony kolekcjonerskie klubu „4K”, gdzie jest więcej informacji http://kkraj.pttk.pl/4k/kol_kraj.htm .Natomiast tu przypomnę, że na podstawie ankiety przeprowadzonej w 1994 roku na CZAK-u w Ostrowcu Świętokrzyskim wyłoniła się grupa ludzi, którzy podpisem pod ankietą oraz podaniem swoich adresów, umożliwili utworzenie Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców – w skrócie „4K”. Dla nich i na bazie ich listów wydawany był „Biuletyn kolekcjonerski”, w praktyce kwartalnik. W późniejszym czasie udało się uzyskać sponsora, który udostępnił Internet i stąd wszystkie biuletyny mają już wydanie elektroniczne. Można żartobliwie powiedzieć, że to był praprzodek dyskusyjnego FORUM w temacie kolekcjonerstwo krajoznawcze. Wszak wszystko to opierało się na korespondencji tradycyjnej a z czasem elektronicznej.

Zbieraczem jest każdy; kolekcjoner to zbieracz, który wybrał temat i stara się go ciągle pogłębiać; jeśli zaś kolekcjoner upowszechnia swe zbiory na wystawach, w artykułach itp., to staje się kolekcjonerem krajoznawcą. Tak w skrócie przedstawia się ideologia kolekcjonerstwa krajoznawczego. To wcale nie znaczy, że dyskredytuję zbieraczy, którzy zachowali dla potomności wiele cennych eksponatów.

W międzyczasie biuletyn został zastąpiony kolumną „Na kolekcjonerskim szlaku” w miesięcznika „Na szlaku”, która ukazuje się już czwarty rok. Wzrastają kontakty klubowe dzięki Internetowi, niektórzy autorzy tekstów zgłaszają się wyłącznie tą drogą, jednak wśród 120 członków klubu tylko kilkunastu „dorobiło się” własnego e-maila.

Jesteśmy kontynuatorami wcześniejszych działań Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego - Komisji Krajoznawczej ZG PTTK z siedzibą w Lublinie. Aktualna nazwa to: Zespół ds. Kolekcjonerstwa - Komisji Krajoznawczej ZG PTTK sprawujący patronat nad „4K” Korespondencyjnym Klubem Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, który w zmieniających się warunkach próbuje kolekcjonowanie staroci połączyć z nowoczesną techniką. Zapraszam do zapisywania się do klubu. W „Biuletynie kolekcjonerskim” opublikowano już trzy wersje regulaminu-statutu, jednak żaden z projektów nie zyskał powszechnego uznania. Do czasu zakończenia formalnego uporządkowania spraw organizacyjnych klubu „4K” podstawą do przyjęcia jest dalej ankieta na tematy kolekcjonerskie uzupełniona oświadczeniem o zgodzie na publikacje danych w celach organizacyjnych oraz ankieta dotycząca własnych zbiorów i działalności kolekcjonerskiej.

Wracając do pytania o odznaki kolekcjonerskie: Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego wprowadziła wyróżnienia: Plakietka Zbiorów Krajoznawczych oraz Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila. Po kilkuletnim stosowaniu (przyznano ok. 300 plakietek i tyleż ekslibrisów) postanowiono wprowadzić dla bardziej zaawansowanych odznakę Kolekcjoner Krajoznawca w stopniu srebrnym i złotym oraz jako pierwszy stopień dla młodzieży odznakę „Chomik”. Niestety odznak nie wykonano a Podkomisja przestała funkcjonować. Po kilku latach, powołany Zespół ds. Kolekcjonerstwa zmodyfikował regulaminy, ale nie wprowadził je w życie z powodu braku odznak. Ostatni pomysł to zastosowanie zamiast odznak dyplomów-certyfikatów, który został przedstawiony w Internecie http://kkraj.pttk.pl/bk/bk23.htm , oraz w „Biuletynie kolekcjonerskim” nr 23 z 2002 roku (biuletyn wychodzi dalej raz w roku z tematyką organizacyjną). Aktualnie członkowie klubu oraz zainteresowani przysyłają uwagi.

Ponieważ nagle sytuacja się zmieniła - wracamy do odznak (może to być połączone z certyfikatami). Przed ostatecznym zatwierdzeniem zasad przyznawania odznak - certyfikatów oczekuję na wszelkie uwagi i propozycje. Jedną z nich jest propozycja, żeby dotychczasowi zdobywcy Plakietki Zbiorów Krajoznawczych oraz Ekslibrisa Krajoznawcy Bibliofila mogli uzyskać sama odznakę po przysłaniu odbitki ksero dyplomu przyznania oraz opisu zbioru. To pozwoli odtworzyć historię działalności w tym zakresie oraz umożliwi zaplanowanie wystaw kolekcjonerskich. Dodatkowo wymagana będzie koperta zwrotna oraz opłacenie samej odznaki. Ale o tym i o innych ustaleniach napiszę po zaakceptowaniu propozycji przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK. Informacja o wprowadzeniu w życie będzie podana zaraz do publicznej wiadomości.

Z kolekcjonerskim i krajoznawczym pozdrowieniem

Henryk Paciej        henrykp@miramex.com.pl
lub pttk-orso-opole@xl.wp.pl
adres pocztowy: RPK PTTK, 45-683 Opole, ul. Barlickiego 2a,

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 2004 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: listopad 05, 2004.