Nr 12/2002

Powrót

Bibliografia publikacji kolekcjonerskich PTTK

Przed IV Kongresem Krajoznawstwa Polskiego w Opolu zorganizowano szereg sejmików krajoznawczych a wśród nich w Lublinie w dniach 8-9.10.1988 roku sejmik na temat „Rola kolekcjonerstwa krajoznawczego”. Organizatorami sejmiku była Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego działająca w ramach KK ZG PTTK, przy współudziale ZW PTTK oraz RPK w Lublinie, Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK i WKFSiT Lublin.

W sejmiku uczestniczyło ponad 60 krajoznawców i kolekcjonerów z całej Polski. Zgodnie z założeniami sejmików przedkongresowych zaproszono na sejmik przedstawicieli środowisk działających poza PTTK takich jak: Federacje Organizacji Kolekcjonerskich oraz Kluby w niej zrzeszone, Kluby nie zrzeszone, ZHP, a także Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultury i Kuratorium w Lublinie. W czasie sejmiku zgłoszono m.in. wniosek: Opracować i wydać bibliografię publikacji kolekcjonerskich.

Tak się dziwnie złożyło, że niedługo po wspomnianym sejmiku Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego przestała działać a nawet istnieć. Próba nawiązania do tej działalności podjęta przez Zespół do spraw Kolekcjonerskich przy KK ZG PTTK napotykała na kłopoty przy próbach dotarcia do materiałów archiwalnych po byłej Podkomisji. Przeprowadzona ankieta dotycząca kolekcjonerstwa wyłoniła w roku 1995 grupę zainteresowanych tym tematem, utworzono klub „4K”", czyli Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców, wydawany był do końca 2000 roku kwartalnik „Biuletyn kolekcjonerski”. Od stycznia 2001 do chwili obecnej w miesięczniku „Na szlaku” prowadzona jest kolumna „Na kolekcjonerskim szlaku”.

Pierwsze zestawienie publikacji o tematyce kolekcjonerskiej opublikowane zostało w „Biuletynie kolekcjonerskim” nr 2 w marcu 1996 roku. Natomiast w numerze 5 „Biuletynu kolekcjonerskiego” ukazała się kolejna próba zestawienia publikacji kolekcjonerskich w PTTK, wzbogacona informacjami uzyskanymi od kol. Adama Czarnowskiego oraz po przejrzeniu szaf KK ZG PTTK. Od dwóch stron formatu biuletynu i 39 pozycji w pierwszej wersji opracowania, doszło do jedenastu stron formatu biuletynu i 219 pozycji. W aktualnym wydaniu internetowym jest wymienionych 366 pozycji i do wszystkich, które są znalezione w Internecie - dorobione są „linki", czyli połączenia.

Ponieważ zestawienie to jest jeszcze niekompletne, proszę bardzo wszystkich kolekcjonerów, a zwłaszcza tych z większym stażem o uzupełnienie powyższego zestawienia oraz o korektę ewentualnych błędów i pomyłek. Może w ten sposób uda się odtworzyć fragment działalności Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego i dzięki pomocy kolekcjonerów z całej Polski, uda się w pełni zrealizować przytoczony powyżej wniosek przedkongresowy.

Wymienione w bibliografii publikacje posiadam w dużej części we własnych zbiorach (zaznaczone to jest wytłuszczonym rokiem wydania), niektóre nawet w dubletach. Ale części nie mam i będę wdzięczny za ewentualne dostarczenie brakujących egzemplarzy publikacji, lub ich wymianę. Poniżej zestawienie tytułów rozdziałów bibliografii:

1. Publikacje KK ZG PTTK - ZdsK – „Biuletyn Kolekcjonerski”.
2. Publikacje KK ZG PTTK - PKK – „Kolekcjonerstwo krajoznawcze”.
3. Publikacje ZW PTTK Kraków – „Informator Kolekcjonera”.
4. Referaty.
5. Artykuły.
6. Katalogi, informatory.
7. Inne.
8. Wyjaśnienia.
9. Podziękowania.

Przyjęty podział publikacji nie jest może najlepszy i jeżeli ktoś zgłosi lepsze propozycje, to chętnie z nich skorzystam. Może należy wprowadzić oddzielną grupę, np. notatki prasowe o kolekcjonerstwie (o ile będą odpowiednie informacje)?

Zapraszam do odwiedzenia strony http://www.miramex.com.pl/witka/4K/Bk5.htm . Natomiast wszystkie uzupełnienia można przysyłać pocztą elektroniczną – e-mail: henrykp@miramex.com.pl , lub pocztą zwykłą na adres:
"4K" - Henryk Paciej
ul. Chabrów 50 m 19
45-222 Opole

Serdecznie dziękuję wszystkim kolekcjonerom – krajoznawcom, którzy przyczynili się do powstania niniejszej bibliografii. Specjalne podziękowania kieruję tą drogą tym kolegom, którzy przysłali uzupełnienia lub zgłosili poprawki czy uwagi. Są to: Adam Czarnowski z Warszawy, Józef Tadeusz Czosnyka z Wojcieszowa, Krzysztof Radosław Mazurski z Wrocławia, Jerzy Morgulec z Warszawy, Janusz Motyka z Przemyśla, Bogdan Piechowiak z Wągrowca, Henryk Stopikowski z Grudziądza, Janusz Trzebiatowski z Krakowa, Janusz Zaremba z Kwidzyna, Ryszard Zawiślak z Rzeszowa.

Henryk Paciej


Kalumet - ciekawa strona kolekcjonerska w Internecie

Kalumet – to najstarsze i długo jedyne polskie pismo dla kolekcjonerów i palaczy fajek. Przekształcone z publikowanego wcześniej biuletynu Pierwszej Krakowskiej Loży „F”. Ukazuje się od stycznia '93. Rocznie wydawanych jest nie mniej niż 6 numerów. Ma format A-5, 20 stron, kolorowe okładki, dwubarwny druk wewnątrz. Kalumet dostępny jest w prenumeracie, za pośrednictwem Klubów Fajki oraz we współpracujących trafikach. Numer konta Kalumetu znajduje się na stronie redakcyjnej http://republika.pl/calumet/ . Prenumerata Kalumetu '2002 kosztuje 36,- zł. krajowa i 48,- zagraniczna. Redaktor - Janusz Terakowski, skr. poczt. 758, 30-960 Kraków 1, tel./fax 012 422-86-97, e-mail: kalumet@wp.pl  

InterKalumet - internetowy Kalumet. Jest w znacznej części konspektem wybranych pozycji wersji drukowanej, ale zawiera też materiały nie publikowane drukiem. To głównie NOWOŚCI, SERWIS FOTOGRAFICZNY strony nowości i oczywiście E-ADRESY oraz LINKI. Nowości, z reguły, wchodzą do następnego, drukowanego numeru. Jakub Terakowski autor internetowej wersji Kalumetu, prowadzi jeszcze trzy serwisy:

- własną stronę turystyczno - polarną - http://www.antarktyda.topnet.pl/
- serwis schroniska PTTK na Hali Krupowej w Beskidzie Żywieckim – http://republika.pl/schronisko/
- kolekcję etykiet z serów topionych – http://republika.pl/etykiety/

Dla wyjaśnienia: kalumet to indiańska fajka o długim cybuchu z trzciny, zdobionym piórami i włosami kobiecymi oraz ornamentami symbolizującymi m.in. drogę życia moszczoną triumfami i porażkami. Główka fajki z czerwonego kamienia. Obrzędowa, używana przez Indian płn. amer. w trakcie uroczystości religijnych, „dyplomatycznych” i towarzyskich. Symbol pokoju i przyjaźni, po raz pierwszy spopularyzowany szeroko przez Karola May'a. Nawiązuje do starej kultury, nie skalanej jeszcze przez konkwistadorów. Funkcjonującej w zdecydowanie wyższej niż nasza harmonii z naturą, a ustępującej niewątpliwie przede wszystkim mniej zaawansowaną techniką zabijania.

kalumetf[1].gif (1804 bytes)

hps

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2002 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: czerwiec 03, 2005.