.

logo-NKS.jpg (6145 bytes)

4
----
2002

Powrót

OGŁOSZENIA KLUBU "4K"

Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców od chwili powstania starał się umożliwić kontakty wzajemne pomiędzy członkami klubu „4K”. W tym celu powstał „Biuletyn kolekcjonerski”, gdzie każdy kolekcjoner miał możliwość przedstawienia swoich kolekcji oraz doświadczeń i poglądów na sprawy kolekcjonerskie. W biuletynie kolekcjonerskim publikowane były wykazy członków z adresami i telefonami oraz tytułami kolekcji. Umożliwiało to nawiązywanie bezpośrednich kontaktów między samymi zainteresowanymi i owocowało po wymianach wzbogacaniem kolekcji. Sporadycznie zdarzały się przypadki ostrzegania przed niesolidnością niektórych kolekcjonerów, brakiem odpowiedzi, itp. Jednak największą przeszkodą okazała się ustawa o ochronie danych osobowych uniemożliwiająca publikowanie danych osobowych. Na deklarację pisemną dotyczącą zgody na publikowanie danych adresowych odpowiedziała jedynie część członków klubu a i to część nie życzyła sobie podawania swoich adresów do publicznej wiadomości. Wyjściem było pośredniczenie poprzez adres klubu „4K”. Byli jednak i tacy członkowie, którzy zgłaszali do biuletynu propozycje ogłoszeń. Szczególnie od czasu, kiedy biuletyn kolekcjonerski pojawił się w Internecie. Niektóre ogłoszenia miały charakter artykułu dotyczącego konkretnej tematyki kolekcjonerskiej. Oto przykład jednego z ostatnich ogłoszeń:

*

Pocztówki okolicznościowe PTTK

Kolekcjonerzy nie poświęcają im większej uwagi. A szkoda, bo karty okolicznościowe wydawane od 1951 r. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stają się z biegiem lat rarytasami. Są to pocztówki drukowane i fotograficzne edycji różnych ogniw Towarzystwa: Zarządu Głównego, Zarządów Wojewódzkich, Okręgów, Oddziałów, Kół, Klubów, Komisji, Sekcji. Ukazują się z okazji imprez np. narad, sejmików, zjazdów, zlotów, rajdów, spływów wypraw, wycieczek itp. Karty takie wydają także schroniska i inne obiekty.
Pocztówki te mają z reguły interesującą szatę graficzną w postaci rysunków i fotografii uzupełnionych napisami emblematami, piktogramami itd. Dawniej bywały czarno-białe, ostatnio coraz częściej ukazują się kolorowe.
Poświęcając od dawna uwagę kolekcjonerską pocztówkom Towarzystwa (TT, PTK, PTT, PTTK) pracuję aktualnie nad katalogiem tych ostatnich. Jest to fascynujący przedmiot zbiorów, interesujący temat, a zarazem dokument działalności Towarzystwa.
Proszę o pomoc w kompletowaniu tego zbioru. Mogą to być oryginalne pocztówki (do zwrotu), lub kopie ksero (awers, rewers - jeśli ma nadruki) z zaznaczeniem, czy są kolorowe, a także kopie w poczcie elektronicznej. Ostatecznie mogą być dokładne opisy pocztówek z uwidocznionymi na nich informacjami.
Pragnę podkreślić, że nie chodzi mi o pocztówki edycji zakładów wytwórczych fotografii PTTK - np. FOTO-PAM-u itp., a tylko o karty wydane prze wspomniane wyżej ogniwa Towarzystwa. Będę szczerze wdzięczny za pomoc, a nazwiska osób, które mi jej udzielą podam w katalogu.
Interesują mnie także różne informacje kolekcjonerskie, które gromadzę do historii tych zainteresowań. Szczególnie zainteresowany jestem pocztówkami a także wizytówkami turystycznymi.

Adam Czarnowski, ul. Marzanny 10-44, 02-649 Warszawa, tel. 844-86-32, e-mail: aczarnowski_turystyka@poczta.onet.pl

*

Bardzo cenne były ogłoszenia klubów kolekcjonerskich podające miejsca kontaktów kolekcjonerów, miejsca wystaw i możliwości wystawiennicze, adresy do korespondencji, telefony, e-maile. Oto przykłady:

*

Warszawski Klub Kolekcjonerów
ma swą Galerię, która mieści się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ul. Podleśnej. Chętnie widzimy wystawców. Do dyspozycji jest 7 gablot przeszklonych. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla wystawiającego. Czas ekspozycji - 6 tygodni. Kontakt z nami (dla zbieraczy warszawskich i bliskich okolic): każda środa roku (oprócz świąt) w kawiarni Warszawskiego Ośrodka Kultury przy ul. Elektoralnej 12, w godz. 16-18. Pożądane są zbiory jednorodne, mające charakter jednolitego zbioru. Kontakt: Warszawski Klub Kolekcjonerów, Warszawski Ośrodek Kultury, ul. Elektoralna 12 - każda środa w kawiarni w godz. 16-18, lub pocztą na adres: Leszek Białkowski, ul. Wysockiego 20 m 201, 03-388 Warszawa, tel. 811-56-22

*

Mała Galeria Ekslibrisu w Grudziądzu prezentuje stale wystawy ekslibrisów, zmienianych tematycznie co 2 miesiące. Adres: Klub "Centrum" Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, tel. 465-90-50

*

Widzewska Galeria Ekslibrisu WGE Łódź, ul. M. Gorkiego 16, Dom Kultury „502” (I piętro) można tam dojechać tramwajami 3, 8, 9, 10 i autobusami 64, 69, 75, 77, 85, 90 91 do zbiegu ulic Rokicińskiej i Puszkina. Szczegółową informację można uzyskać pocztą elektroniczną - e-mail: wojalski@wojalski.pl. lub na stronie http://www.wojalski.pl/

*

Najcenniejsze dla zainteresowanych powiększaniem swych kolekcji były ogłoszenia informujące o chęci odstąpienia lub wymiany konkretnych eksponatów oraz tematach poszukiwań. Oto kolejne przykłady ogłoszeń:

*

Odstąpię: numery czasopisma "Relaks i Kolekcjoner Polski" z lat 1985-1990, Janusz Zaremba, 82-500 Kwidzyn, ul. Mickiewicza 21 m 20, tel. (055) 279-03-81

*

Mam do wymiany: Medale - różne, Odznaki metalowe - kluby sportowe i inne sportowe; Odznaki turystyczne rajdowe i inne (metal, plastik); Proporczyki różne (sport, turystyka, zakłady pracy itd.); Etykiety piwne, zapałczane, z serów; Kalendarzyki jednolistkowe; Harcerskie: odznaki, plakietki i proporczyki; Gazetki regionalne; Widokówki; Karty telefoniczne; Stemple okolicznościowe.

Szukam: Harcerstwo: medale, odznaki metalowe, plastikowe, plakietki na filcu, herby na filcu, proporczyki, stemple harcerskie, klamry do pasów; Odznaki turystyczne (metalowe, plastikowe, rajdowe, rocznicowe itd.)

Mój adres: Zbigniew Molenda, ul. Topolowa 1, 43-525 Zebrzydowice

*

Najwięcej problemów sprawiają ogłoszenia dotyczące sprzedaży czy kupna. Czy należy za nie brać opłatę? Czy są jakieś przepisy normujące te sprawy? Może ktoś kompetentny wypowie się na ten temat. Podam kilka przykładów takich ogłoszeń:

*

*

Sprzedam kompletny wyjściowy mundur podoficera Legii Cudzoziemskiej (stan dobry) + dodatki, za 3500 wyjściowo. Wiadomość: redakcja" Na szlaku", Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. (0-71) 343-86-69, fax. 343-67-46

*

Z przyczyn losowych sprzedam kolekcje:

1. Regionalnych Odznak Turystyczno-Krajoznawczych PTTK i innych organizacji (ok. 95% wydanych w Polsce odznak).
2. „Blachy Przewodnickie PTTK i odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK.
3. Znaczki rajdowe PTTK (w tym wiele kompletów imprez cyklicznych).
4. Proporczyki i plakietki PTTK (w tym wiele kompletów imprez cyklicznych).
5. Medale TWO (komplety) wraz z opisami:
a) Wybitni wodzowie Oręża Polskiego – 50 szt. – komplet.
b) Rodzaje sił zbrojnych.
c) Subskrypcja na serie medali: Orzeł godło Polski
6. Medale pamiątkowe PTTK
7. Medale i znaczki Międzynarodowych Organizacji Turystycznych (IVV)
Zdzisław Steć, Kozierowskiego 1a/6, 71-106 Szczecin, tel. (91) 487-64-26, 487-47-38

*

Jest bardzo duży zbiór odznak turystycznych obejmujący okres od lat 50-tych do chwili obecnej. Informacje na powyższy temat pod numerem telefonicznym (0-12) 422-55-61 - od godz. 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 17.00

*

Ogłoszenia powyższe były zamieszczane w biuletynie kolekcjonerskim a później w kąciku ogłoszeniowym na stronie klubu „4K” http://www.miramex.com.pl/witka/4K/Oglosz.htm . Ponieważ autorzy ogłoszeń nie zgłosili do tej pory nieaktualności tych ogłoszeń – sądzę, że są one wszystkie aktualne. Ale pewności nie mam i tą drogą proszę zainteresowanych o informacje w tej sprawie. Natomiast na pewno aktualne są następujące ogłoszenia:

*

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przyjęła do realizacji wniosek z narady krajoznawczej podczas CZAK 98' dotyczący zebrania i opublikowania informacji o odznakach regionalnych. W związku z tym wszystkie oddziały PTTK oraz inne struktury PTTK (komisje, kluby itp.), które posiadają lub posiadały własne odznaki regionalne - proszone są o przysłanie na adres kol. odpowiedzialnego za realizację wniosku (Henryk Paciej, 45-222 Opole, ul. Chabrów 50/19), regulaminów oraz odznak po 3 szt., oraz wszelkich możliwych informacji dotyczących odznak regionalnych. Szczegółowy komunikat był publikowany w Informacjach ZG PTTK, „Biuletynie kolekcjonerskim” i „Gościńcu ZG PTTK”.

*

Tu może być Twoje ogłoszenie. Jeśli jesteś członkiem "4K".

*

Henryk Paciej

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2002 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: czerwiec 03, 2005.