.

logo-NKS.jpg (6145 bytes)

2
----
2002

Powrót

Wystawa na 44 OZPTP w Szczecinie

Z wielkim zadowoleniem obserwuję, że kolekcjonerstwo wśród krajoznawców jeszcze nie zamarło, czego dowodem są wystawy organizowane podczas CZAK-ów i Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej. Oczywiście poziom tych wystaw jest różny i nie zawsze zależy od organizatorów. Często brak jest odpowiednich warunków lokalowych, gablot, co związane jest z zabezpieczeniem zbiorów. Wiele tez zależy od wystawców i ich zbiorów. Szczególne trudności z eksponowaniem swoich zbiorów mają uczestnicy imprez z odległych regionów.

W dniach 21-23 września 2001 r. uczestniczyłem w 44 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Szczecinie. Tam miałem możliwość zwiedzić wspaniałą wystawę krajoznawczą. W 21 gablotach zaprezentowano 2345 eksponatów w następującej kolejności:

- oznaki turystyczne do 1939,

- oznaki organizacyjne PTTK (z odmianami),

- oznaki kadry PTTK,

- oznaki turystyki kwalifikowanej (prawie komplet),

- książeczki i regulaminy turystyki kwalifikowanej,

- oznaki krajoznawcze,

- regionalne oznaki krajoznawcze.

Ponadto zaprezentowano oznaki zlotów i rajdów niektórych oddziałów z terenu Polski.

Oddzielną grupę stanowiły oznaki szczecińskich oddziałów, klubów, kół, komisji.

Uzupełnieniem były medale o tematyce turystycznej emitowane przez ZG PTTK, zarządy okręgów, oddziałów, klubów z całej Polski.

Wśród tej ogromnej liczby eksponatów było wiele unikatowych „perełek”, na których widok oczy niektórych kolekcjonerów wychodziły z orbit. Pokazano też oznaki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Wszystkie eksponaty były estetycznie opisane i pochodziły ze zbiorów kol. Mirosława Borowskiego ze Szczecina.

Dodatkową wystawę na tej samej sali zorganizował kol. Andrzej Selega. Zaprezentował na 8 ekranach ułożone tematycznie karty telefoniczne. Przedstawiały one wielkich Polaków, krajobrazy ojczyste, architekturę obronną, pałacową, sakralną, faunę i florę, Szczecin i okolice oraz sport. Na kolejnych 8 ekranach ten sam kolekcjoner przedstawił znaczki pocztowe pod hasłem „Filatelistyka na Pomorzu Zachodnim”.

Moim zdaniem kolekcjonerzy – krajoznawcy ze Szczecina organizując tę wystawę dali wspaniałą lekcję pokazową jak należy eksponować zbiory. Dzięki nim można było doznać wielu wrażeń estetycznych i pogłębić swoją wiedzę z zakresu kolekcjonerstwa krajoznawczego.

Wojciech Kowalski z Lublina


WYSTAWY NA CZAK 2001’

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł kolekcji

Rodzaj kolekcji

1.

Maciej Czabak

„Widokówki nietypowe w krajoznawstwie”

widokówki

2.

Sebastian Czabak

„Krajoznawcze karty telefoniczne”

karty telefoniczne

3.

Adam Czarnowski

„Wizytówki turystyczne”

wizytówki

4.

Alfred Feliks

„Śladami dawnego hutnictwa”

odznaki i pieczątki

5.

Tadeusz Konieczka

„Ignacy Jan Paderewski w zbiorach Tadeusza Konieczki”

mieszana

6.

Wojciech Kowalski

„CZAKI”

odznaki

7.

Janusz Motyka

„Twierdza Przemyśl w zbiorach własnych”

odznaki, regulaminy

8.

Henryk Paciej

„Wydawnictwa kolekcjonerskie”

wydawnictwa

9.

Ewa Polańska

„Polska w oczach turysty”

fotografie

10.

Gabriela Piasecka i Benedykt Wilkowicz

„Śladami galicyjskich cmentarzy wojennych”

fotografie

11.

Ryszard Zawiślak

„Odznaki ratownictwa górskiego”

odznaki

12.

Adam Komenda

„Wydawnictwa regionalne”

wydawnictwa

13.

Stanisław Kornaś

„Wydawnictwa własne”

wydawnictwa

14.

Krzysztof R. Mazurski

„Wydawnictwo własne”

wydawnictwa

15.

Andrzej Matuszczyk

„Wydawnictwa własne”

wydawnictwa

16.

Zbigniew Święch

„Wydawnictwa autorskie”

wydawnictwa

17.

O/PTTK Rabka

„Wydawnictwo własne”

wydawnictwa

18.

Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystycznej

„Wydawnictwo własne”

wydawnictwa

Organizatorzy 31 CZAK-u przewidzieli w programie wystawę i giełdę kolekcjonerską oraz giełdę wydawnictw krajoznawczych. W związku z tym zapytali zgłaszających się na imprezę o podanie informacji dotyczącej tematu zbioru, potrzebnego miejsca itp. Po zebraniu tych informacji zabezpieczyli odpowiedni sprzęt i potwierdzili pisemnie zainteresowanym możliwości wystawowe. Zaowocowało to większą ilością wystawiających swoje zbiory niż na poprzednich CZAK-ach. Ale pełna satysfakcja byłaby dopiero wtedy, gdyby wszystkie Oddziały PTTK mogły zaprezentować swoje wydawnictwa z ostatniego okresu oraz umożliwić ich nabycie lub wymianę wszystkim zainteresowanym. To samo dotyczy kolekcjonerów. Co prawda na 18 wystawiających swoje walory - 11 to członkowie „4K”, czyli Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców, ale przecież na CZAK-u było obecnych 29 członków „4K”, czyli blisko jedna czwarta część klubu „4K”. Warto odnotować pierwsze „niekorespondencyjne” spotkanie członków klubu „4K”, podczas którego uczestnicy postulowali do władz PTTK oraz organizatorów przyszłych CZAK-ów, aby więcej zainteresowani byli sprawami kolekcjonerskimi m.in. poprzez właściwe zabezpieczenie zbiorów kolekcjonerskich na CZAK-u, ich oceny i nagrodzenia najlepszych zbiorów. W czasie dyskusji wyrażali żal za zlikwidowanym „Biuletynem kolekcjonerskim”.

Henryk P. Sabała

Cza2001a.jpg (56234 bytes)

Powrót


Informację opracował: Henryk Paciej. Wszelkie uwagi można przekazać na adres email:  henrykpaciej@orso.pttk.pl
Copyright C 2002 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved.  Aktualizowane: czerwiec 03, 2005.