XVI Kadencja Komisji Krajoznawczej ZG PTTK trwa od 20 listopada 2005


Jerzy Pawlik Członek Honorowy Komisji


ŻEGNAMY WSPANIAŁEGO KOLEGĘ

Ze smutkiem i żalem informujemy, że 1. marca - na osiem dni przed 90. rocznicą urodzin, odszedł od nas Wielki Kolega ks. dr Jerzy Pawlik, Honorowy Członek PTTK, członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK od 1965 r. i jej Honorowy Członek, współtwórca sukcesów krajoznawczych Towarzystwa i funkcji instruktora krajoznawstwa. Były delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw emigrantów polskich, krajowy koordynator pieszych pielgrzymek. W czasach PRL pełnił funkcje delegata KEP dla krajów RWPG, nazywany był ordynariuszem RWPG. Był znakomitym znawcą Śląska i Łużyc, wielki przyjaciel Łużyczan i Polaków rozproszonych za granicami naszego kraju, życzliwy wszystkim, ofiarny i twórczy. Pogrzeb odbędzie się w środę 4. III o godz. 15 w kościele przy ul. Markiefki w Katowicach na Bogucicach.
Będzie nam zawsze wzorem i przykładem bezinteresowności w działaniu.
Część Jego pamięci!

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK

Zobacz strony:
serwis fotograficzny z pogrzebu
http://ttg.com.pl/index.php?mode=2&art=7545
http://www.pttk.pl/zycie/pozegnania/index.php?co=j_pawlik
http://tiny.pl/b911
http://ww6.tvp.pl/6605,20090302887517.strona
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=2974
http://opole.rpk.pttk.pl/wydawnic/Serwis/20020712.htm
http://www.ultramaryna.pl/wydarzenie.php3?id=1213
http://przewodnicy.dl.interia.pl/pliki/busola10a.pdf

zdjęcie