Kujawsko-Pomorski Sejmik Przedkongresowy
"Krajoznawstwo jako element budowania tożsamości regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego"
Ostromecko, 27 listopada 2009 r.

W pierwszej połowie września 2010 roku w Olsztynie odbędzie się kolejny VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Zgodnie z zaleceniem władz naczelnych PTTK przed olsztyńskim kongresem w poszczególnych województwach odbyć się powinny sejmiki przedkongresowe. I w tą koncepcję wpisało się również województwo kujawsko-pomorskie. W dniu 27 listopada 2009 roku w pałacu nowym znajdującym się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Ostromecku odbył się Sejmik Przedkongresowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt.: "Krajoznawstwo jako element budowania tożsamości regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego". Impreza organizowana przez Sejmik Prezesów Oddziałów PTTK naszego województwa odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Piotra Całbeckiego i prezydenta Bydgoszczy pana Konstantego Dombrowicza. Obrady Sejmiku swoją obecnością zaszczycili pan Maciej Eckardt - wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz reprezentująca prezydenta Bydgoszczy - kol. Barbara Kubiak-Warzocha. Zarząd Główny PTTK reprezentował jego wiceprezes - kol. Stanisław Sikora. Obrady rozpoczęły się punktualnie o godzinie 10.00. Prowadzili je Henryk Miłoszewski - przewodniczący Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Marcin Habel - dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. W ładnej sali ostromeckiego pałacu zgromadziło się około stu osób reprezentujących większość oddziałów PTTK funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim, w tym wielu instruktorów krajoznawstwa. Na sali obrad prawie w komplecie stawili się członkowie Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego z jego przewodniczącym Krzysztofem Czerepowickim na czele. Do Ostromecka przyjechali też zaproszeni przedstawiciele Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK wraz z jego szefem kol. Ryszardem Wrzoskiem. Na wstępie głos zabrał pan Maciej Eckardt oraz kol. Barbara Kubiak-Warzocha, życząc zebranym owocnych obrad. Po części wstępnej przystąpiono do realizacji założonego porządku. W trakcie obrad Sejmiku wygłoszono referaty o poniższej tematyce:

- kol. Henryk Miłoszewski - Instruktor Krajoznawstwa Polski - Oddział PTTK im. M. Sydowa z Torunia - "Krajoznawstwo jako element budowania tożsamości regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego";

- pan Marcin Habel - Urząd Marszałkowski - "Program działań Urzędu Marszałkowskiego w zakresie krajoznawstwa";

- pan Piotr Birecki - pracownik naukowy UMK z Torunia - "Akceptacja zabytku przez lokalną społeczność jako efekt działań ze strony Unii Europejskiej";

- kol. Edward Kozanowski - Instruktor Krajoznawstwa Regionu - Oddział PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy - "Krajoznawstwo - przyrodnicze walory parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego";

- kol. Krzysztof Czerepowicki - Instruktor Krajoznawstwa Polski - Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. W. Łęgi w Grudziądzu - "Wpływ systemu odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczych na poznawanie regionów województwa kujawsko-pomorskiego".

Wystąpienie tego referenta było ostatnim przed przerwą kawową, w trakcie której prowadzono gorące kuluarowe dyskusje. Po przerwie wysłuchano kolejnych referatów:

- pani Elżbieta Papis - w zastępstwie kol. Andrzeja Hermanna - "Fryderyk Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej";

- kol. Piotr Deja - Oddział PTTK im. Z. Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu - "Zamek Golubski - kulturotwórcza i krajoznawcza rola Oddziału PTTK im. Z. Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu";

- kol. Maciej Wdowicki - Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa - Oddział PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy - "Bydgoszcz i okolice - atrakcje turystyczno-krajoznawcze";

- kol. Henryk Pasik - Instruktor Krajoznawstwa Polski - Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. W. Łęgi w Grudziądzu - "Budowa fary grudziądzkiej pw. św. Mikołaja na tle innych kościołów gotyckich Ziemi Chełmińskiej";

- kol. dr Rafał Gotowski - Oddział PTTK w Inowrocławiu - "Walory krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego oczami studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy".

Po ostatnim wygłoszonym referacie nastąpiło podsumowanie Sejmiku, po czym prowadzący obrady zaprosił zebranych na wspólny obiad, który był ostatnim punktem założonego programu. Efektem Sejmiku Przedkongresowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma być wydane przez Urząd Marszałkowski wydawnictwo, w którym znajdą się wszystkie wygłoszone referaty oraz część poświęcona wszystkim regionalnym odznakom krajoznawczym "funkcjonującym" w naszym województwie. Miejmy nadzieję, że zarówno wygłoszone referaty, jak i wydawnictwo, które w zamyśle ma dotrzeć do wszystkich uczestników Sejmiku przyczynią się do utożsamiania się z małą Ojczyzną.

Krzysztof Czerepowicki