Pomorski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy
"Pomorze – krajobrazy kultury i wartości"
Gdynia, 28 września 2009 r.

Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Gdańsku przy współpracy Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytutu Geografii UG zorganizowało sejmik przedkongresowy w dniu 28 września 2009 r. w auli Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni. Pomorskie krajobrazy w nowym świetle przedstawili nauczyciele akademiccy UG. Sejmik odbył się pod honorowym patronatem Jana Kozłowskiego, Marszałka Woj. Pomorskiego, Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdyni i Lecha Drożdzyńskiego, Przezesa ZG PTTK. W sejmiku uczestniczyli: Jan Kulas, poseł na Sejm RP, Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki PUM w Gdańsku, Ewa Łowkiel, Wiceprezydent Miasta Gdyni, Stanisław Sikora, Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK oraz naukowcy i krajoznawcy, reprezentujący przewodników pomorskich, instruktorów krajoznawstwa a także nauczycieli z niemal całego woj. pomorskiego, głównie z Trójmiasta, razem blisko 100 osób. Uczestników powitał Ryszard J. Wrzosek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sejmiku i Pomorskiego Kolegium IK PTTK w Gdańsku. Na wstępie powiedział on: "Własnie wczoraj, 27 września obchodzony był Jubileuszowy, 30. Światowy Dzień Turystyki. W tym roku Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) zorganizowała główne obchody w Ghanie pod hasłem "Turystyka - Świętowanie Różnorodności". Mówiono tam o najważniejszych właściwościach turystyki: jej rozwoju w harmonii i jedności oraz wskazaniach jej wpływów na wszystkie sfery życia: społeczną, polityczną, gospodarczą i kulturową. Tematem spotkania była również rola globalizacji w równoważeniu napływu turystów oraz środowiskowe i kulturowe stałości, a także przedstawiono najbardziej ludzkie strony tego przemysłu: jego zdolności do budowania zrozumienia, wzmacniania społeczności oraz promowania wyższych standardów życia. Z okazji Światowego Dnia Turystyki spotykamy się na gdyńskim, przedkongresowym sejmiku krajoznawczym, w związku z przyszłorocznym VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego, który odbędzie się we wrześniu 2010 r. w Olsztynie. Wcześniej, bo w pierwszym kwartale 2010 r. w Gdańsku odbędzie się Przedkongresowy Sejmik Wojewódzki PTTK pt. "Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle", którego organizatorem jest Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK w Gdańsku. Następnie zabierali głos zaproszeni goście, w tym Jan Kulas, Marta Chełkowska, Ewa Łowkiel i Stanisław Sikora, którzy przekazali pozdrowienia od władz samorządowych i PTTK oraz życzyli owocnych obrad.

Pierwszej sesji przewodniczył prof. dr hab.Tadeusz Palmowski, Dyrektor Instytutu Geografii UG. Wygłoszono następujace referaty:

Ryszard J. Wrzosek: "Z historii kongresów krajoznawczych",

Teresa Sadoń-Osowiecka: "O możliwych pożytkach z krajoznawstwa",

Aleksandra Cicharska: "Mniejszości narodowe i etniczne w województwie pomorskim",

Jan Mordawski: "Kaszubi w dziejach Pomorza",

Piotr P. Woźniak: "Przybysze z północy – skały skandynawskie w sztuce i środowisku przyrodniczym Pomorza".

W czasie przerwy kawowej uczestnicy sejmiku otrzymali materiały promocyjne z regionu pomorskiego, ufundowane przez Pomorski Urząd Marszałkowski, Prezydenta Miasta Gdyni oraz dyrektora Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku.

Drugiej sesji przewodniczył Ryszard J. Wrzosek, RKIK PTTK w Gdańsku. Wygłoszone zostały następujące referaty:

Mariusz Czepczyński: "Kultury zapisane w przestrzeni - krajobrazy znaczące woj. pomorskiego",

Jerzy Szukalski: "Krajobraz Kociewia jako produkt turystyczny",

Michał Witkiewicz: "Transformacje i tendencje rozwoju przestrzeni turystycznej Pojezierza Kaszubskiego",

Tadeusz Palmowski: "Przenikanie kultur wokół Zatoki Gdańskiej na przykładzie Trójmiasta i Kaliningradu".

Po krótkiej dyskusji obrady posumowali prof. Tadeusz Palmowski i Ryszard J. Wrzosek, który zakończył spotkanie krajoznawców. Na zakończenie poinformował, że czynione są starania wydania drukiem materiałów posejmikowych, jeszcze przed olsztyńskim kongresem. Całość materiałów sejmikowych przekazana zostanie prof. Januszowi Zdebskiemu, przewodniczącemu Komitetu Naukowo-Programowego VI Kongresu.

Alicja Wrzosek

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Sejmiku

PKIK PTTK w Gdańsku