APEL DO WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW PTTK W POLSCE
POWZIĘTY Z INICJATYWY PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
NA 51. OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
W LUBLINIE W DNIU 12.09.2008 R.

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Zbliżają się ważne wydarzenia w życiu naszego Towarzystwa: kolejny, już XVII Walny Zjazd PTTK w 2009 roku oraz VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie we wrześniu 2010 roku. Każdy z nas wiąże z tymi spotkaniami duże oczekiwania i nadzieje.

Przy udziale wszystkich członków i licznych sympatyków PTTK dokonajmy potrzebnego przełomu w zakresie krajoznawstwa i turystyki osób z niepełnosprawnością, które mogą - dzięki naszej pomocy - pojawiać się na ojczystych szlakach znacznie częściej niż miało to miejsce dotychczas.

Zapraszając Takich Samych do udziału w pieszych i innego rodzaju wędrówkach, do przyrodniczej i historyczno-krajoznawczej penetracji różnych zakątków Polski - sprawimy, że nasze doznania będą potwierdzeniem najgłębszego wymiaru człowieczeństwa, a tym słabszym od nas - przyniesiemy niepowtarzalną radość z poznawania ojczystego kraju.

Każdy członek PTTK, każde ogniwo Towarzystwo - może razem z osobami z niepełnosprawnością dokonać takich czynów, które przyniosą nam wszystkim niecodzienne wartości. Bo przecież - pamiętając o bogactwie dorobku i potencjału intelektualnego naszego Towarzystwa - podczas przemierzania w swoim życiu pieszych i krajoznawczych ścieżek nie możemy zapomnieć o innym człowieku...

Apelujemy do wszystkich, którzy swą wrażliwość i wyobraźnię twórczo ukształtowali podczas realizowania swoich krajoznawczo-turystycznych pasji, aby zdecydowanie poszerzyć udział osób z niepełnosprawnością w odkrywaniu szlaków pieszych, w rozwijaniu krajoznawczych fascynacji podczas wspólnego, bratniego wędrowania pod sztandarem PTTK.

podpisy:

Przewodnicząca Rady ds. TON ZG PTTK Maria Maranda
Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK Krzysztof R. Mazurski
Przewodniczący KTP ZG PTTK Włodzimierz Majdewicz