Spotkanie ZIP+IKP
sondaż

Koleżanki i Koledzy,
Realizując zalecenia Krajowej Narady Aktywu Krajoznawczego z 2005 r., Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK zamierza zorganizować wiosną 2009 r. w okolicach Poznania spotkanie Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa oraz Instruktorów Krajoznawstwa Polski. Głównym organizatorem spotkania będzie kol. dr inż. Włodzimierz Łęcki, opiekun naszej Komisji z ramienia Zarządu Głównego PTTK.

Termin: 17-19 kwietnia 2009 r.
Miejsce spotkania: okolice Poznania.
Przewidywany koszt: 230,- zł. od jednej osoby + koszt dojazdu (średnio około 100,- zł na jedną osobę). Czynione są starania o przyznanie dotacji, w związku z czym opłata za uczestnictwo może ulec zmniejszeniu. Warunki pobytu bardzo dobre.

Program spotkania:
17 kwietnia 2009 r. (piątek) - do godziny 22.00 przyjazd uczestników.

18 kwietnia 2009 r. (sobota) - do przerwy obiadowej sesja popularnonaukowa na temat bieżących problemów krajoznawstwa (tematy wystąpień do ustalenia),
- po obiedzie zwiedzanie wybranych obiektów Poznania,
- wieczorem spotkanie towarzyskie.

19 kwietnia 2009 r. (niedziela) - do przerwy obiadowej wycieczka terenowa do Szamotuł i Puszczy Nadnoteckiej (w tym do ośrodka hodowli wilka).
- ok. godz. 15.00 zakończenie spotkania i odjazd.

Spotkanie ma charakter szkoleniowy; odbędzie się na kilka miesięcy przed kolejnym Walnym Zjazdem PTTK oraz na półtora roku przed VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego. Wpisuje się zatem w szereg sejmików organizowanych przed tymi ważnymi wydarzeniami w polskim krajoznawstwie. Jako zadanie Komisja przewiduje przedyskutowanie węzłowych zagadnień pracy programowej Towarzystwa i sformułowanie wniosków, które będą przedstawione na wspomnianych forach. Zachęcamy też do podejmowania ich na dyskusyjnym Forum Zarządu Głównego PTTK, funkcjonującym w internecie.
Przesyłając powyższą informację pragniemy zebrać wstępne deklaracje uczestnictwa, które pozwolą określić liczbę osób zainteresowanych przyszłorocznym wiosennym spotkaniem i wybrać odpowiedni hotel. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznanie z treścią niniejszego komunikatu Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa i Instruktorów Krajoznawstwa Polski w swoich środowiskach. Instruktorzy pragnący wziąć udział w spotkaniu są proszeni o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej na adres Komisji Krajoznawczej ZG PTTK (ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa) w terminie do dnia 15 listopada 2008 r.

Przewodniczący
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
Krzysztof R. Mazurski
Warszawa, dnia 26 września 2008 r.
deklaracja