Informacje aktualne
Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

Podczas dwóch posiedzeń Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, które odbyły się w Gdańsku w ramach XVII CZAK-u dokonano również mianowań kilkunastu osób na stopnie instruktora krajoznawstwa. Stopień Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa otrzymało sześć osób, a Instruktorami Krajoznawstwa Polski zostało dziesięć osób. Mianowano też 6 Instruktorów Krajoznawstwa Regionu z miejscowości nie objętych działaniem Regionalnych Kolegiów Instruktorów Krajoznawstwa. Wszystkim obecnym na CZAK-u nowomianowanym instruktorom wręczono dyplomiki i legitymacje podczas Forum Krajoznawców, które odbyło się w Szymbarku w dniu 25 sierpnia 2007 r. oraz odczytano listę instruktorów mianowanych w ciągu ostatniego roku.

Latem bieżącego roku wydrukowano nowe wzory legitymacji dla Instruktorów Krajoznawstwa, które będą stopniowo wymieniane począwszy od jesieni 2007 r. Wymiana legitymacji będzie także formą weryfikacji wszystkich instruktorów krajoznawstwa.

Przed Centralnym Zlotem Krajoznawców w Gdańsku odbył się kurs dla kandydatów na instruktorów krajoznawstwa przygotowany przez Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Gdańsku. Wzięło w nim udział 30 osób, spośród których 18 przystąpiło do końcowego sprawdzianu i otrzymało stosowne zaświadczenie.

Następny kurs jest planowany w dniach 16-18 sierpnia 2008 r. w Chełmie przed przyszłorocznym CZAK-iem.

Józef Partyka
Przewodniczący KKIK