Zebrania Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
Gdańsk, 21. i 24. sierpnia 2007 r.

Podczas XXXVII "CZAK 2007" Komisja odbyła dwa posiedzenia robocze, nie licząc otwartego Forum Krajoznawczego z uczestnikami Zlotu w Szymbarku.

W pierwszym z nich uczestniczył prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński i członek GKR Edward Jabłoński, przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK Marian Czyżewski oraz prezesi oddziałów-organizatorów Zlotu.

Jako pierwszy zabierając głos Prezes ZG PTTK przedstawił sytuację Towarzystwa w kontekście uwarunkowań zewnętrznych i przygotowań do kolejnego Walnego Zjazdu. Zaapelował o szybkie zgłaszanie uwag do Statutu celem przygotowania zmian przed zjazdem a nie w czasie jego trwania w 2009 r. Poinformował, że ZG podjął decyzję o organizacji VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w 2010 r. w Olsztynie i powierzenie przewodnictwa Komitetu Organizacyjnego Januszowi Zdebskiemu. Niewykluczone, iż hasłem przewodnim będzie "Polska w europejskiej rodzinie" zaproponowane przez Komisję.

W duchu większego zaangażowania się Komisji i krajoznawców w zmiany statutowe i kształtowanie programu Towarzystwa na wszystkich szczeblach wypowiedzieli się Edward Jabłoński i członek ZG Włodzimierz Łęcki (wieloletni przewodniczący tej Komisji). Członkowie Komisji przyjęli te uwagi oraz zadali różne pytania.

Podczas dalszej części zebrania zapoznano się z przebiegiem szkolenia kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych w Elblągu, o obozie młodzieżowo-inwentaryzacyjnym przeprowadzonym przy pomocy Oddziału w Tarnowie, kursie instruktorskim przed Zlotem, przygotowaniach do Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej oraz przygotowaniu bieżącego Zlotu. Informacja o obecności Komisji w Internecie została przedstawiona przez Henryka Pacieja, dokonano też mianowań instruktorskich.

Na drugim zebraniu przedyskutowano szczegółowo koncepcję XXXVIII CZAK-u, organizowanego w 2008 r. przez Oddział Wojskowy w Chełmie. Być może w jego programie znajdzie się zwiedzanie twierdzy brzeskiej i wyjazd do Lwowa. Podjęto decyzję o kolejnych mianowaniach. Zaakceptowano projekt organizacji seminarium Komisji na temat współczesnych środków elektronicznych w krajoznawstwie, której podjął się Robert Respondowski w 2008 r., oraz możliwość dodatkowego szkolenia inwentaryzatorów krajoznawczych jeszcze w 2007 r. w Szczecinie.

Krzysztof R. Mazurski