Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców powstał pod patronatem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w roku 1995 z tych kolekcjonerów lub sympatyków którzy wypełnili ankietę o tematyce kolekcjonerskiej, zadeklarowali włączenie się w działalność społeczną na rzecz kolekcjonerstwa i podali jednocześnie swoje dane personalne. Z tych 47 osób powstał klub. Klub jest korespondencyjny, gdyż tą drogą zbierane były dalsze opinie np. o programie działalności Zespołu do Spraw Kolekcjonerskich, który został powołany przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK w miejsce dawnej Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego i z zamiarem kontynuowania jej działalności. Korespondencyjnie zbierano informacje o modyfikowanych regulaminach odznak kolekcjonerskich, a także o wszelkich przejawach działalności kolekcjonerskiej w PTTK; o imprezach; o wydawnictwach; o własnych kolekcjach. Miejscem gdzie te informacje były zamieszczane to "Biuletyn kolekcjonerski", wydawany społecznie, a rozsyłany w kopertach zwrotnych przysłanych na adres organizatora przez wszystkich zainteresowanych. W tzw. "międzyczasie" przybywało i dalej przybywa chętnych do klubu nazwanego w skrócie "4K". Udało się też dotrzeć do Internetu, z jednej strony po to aby ograniczyć korespondencję papierową, a z drugiej strony dotrzeć do nowych środowisk techniką na miarę końca XX wieku i połączyć kolekcjonowanie staroci z nowoczesnością. Na tej stronie chcemy zebrać informacje o klubie pod nazwą:

 PISALI I MÓWILI O NAS - czyli o "4K"

a my o tym wiemy i poniżej zamieszczamy, a jeżeli czegoś tu nie ma - prosimy odwrotnie o informację!

powrót

Zobacz, bo warto: "Bibliografię publikacji kolekcjonerskich PTTK"

..........

2001.01-03. Kwartalnik Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego "CARPE DIEM" - "MANDRAGORA" w numerze 1(17) w artykule "Kto ma takie hobby?" Adama Czarnowskiego informuje o Korespondencyjnym Klubie kolekcjonerów Krajoznawców (zwanym "4K") przy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

2001.03.   Miesięcznik krajoznawczo-turystyczny "poznaj swój kraj" w numerze 3/2001 (467) w dziale "To warto wiedzieć" zamieścił informację o Korespondencyjnym Klubie Kolekcjonerów Krajoznawców.

2001.01.   Miesięcznik "Na szlaku"  od numeru styczniowego wprowadził nową kolumnę "Na kolekcjonerskim szlaku" wykorzystując materiały dostarczane przez klub "4K" - Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców.

2000.06.21 w czasie od godz. 10.10 do 11.30 Radio Opole nadało ze studia letniego audycję Danuty Starzec dotyczącą kolekcjonerstwa w której wzięli udział: Leon Korc, Henryk Paciej i Albert Szyndzielorz. Podano też informację o klubie kolekcjonerskim "4K".

2000.01.   Miesięcznik "Na szlaku" Góry - Turystyka - Podróże, w numerze styczniowym 1(127)  zamieścił informację p.t. "KORESPONDENCYJNY KLUB KOLEKCJONERÓW KRAJOZNAWCÓW".

1999.11.29 Na stronach www ZG PTTK przy składzie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK dodano link do stron www dotyczących kolekcjonerstwa krajoznawczego czyli naszego klubu "4K"oraz imprez krajoznawczych

1999.07.27 W katalogu polskich stron internetowych WOW! dodano adres 4K - Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców w kategorii: Rozrywka, z opisem: Biuletyn Kolekcjonerski. Kolekcjonerskie linki. Wirtualna Informacja Turystyczno Krajoznawcza.

1999.07.19 W katalogu polskich stron internetowych WOW! dodano adres Biuletyn kolekcjonerski w kategorii: Prasa_i_Media / Periodyki, z opisem: wydawany w Opolu dla członków Klubu "4K" przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK.

1999.06.30  W nr 3 "INFORMACJE Zarządu Głównego PTTK" w rubryce PTTK w Internecie podano adres internetowy Klubu "4K" czyli: http://www.miramex.com.pl/WITKA/4K/KOL_KRAJ.HTM

1999.04    W nr 3(9) miesięcznika "Odkrywca" w dziale Odkrywanie w Internecie opisano "Bibliografię publikacji kolekcjonerskich " opracowaną w klubie kolekcjonerskim "4K".

1998.11.05 Do bazy katalogu Wirtualnej Polski zostały dodane nastepujace informacje: Nazwa: Biuletyn kolekcjonerski, Opis: redagowany przez Henryka Pacieja, pod patronatem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK - przeznaczony jest dla kolekcjonerów, głównie dla członków "4K" czyli Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców, Kategorie: Media i Informacje:Prasa:Biuletyny Informacyjne.

1998.10.01 godz. 13.15 Radio Opole nadało audycję Barbary Tyslik dotyczącą kolekcjonerstwa w której wziął udział Henryk Paciej informując o klubie kolekcjonerskim "4K".

1998.05.08  W nr 107 dziennika "Rzeczpospolita" w rubryce Pieniądze w Intenecie odnotowuje istnienie w Internecie kilka miejsc godnych uwagi kolekcjonera a wśród nich adres naszego klubu "4K"a zwłaszcza zestawienie odnośników (linków) przeznaczonych dla hobbystów.

1998.02.12     W nr 3 (238) "Kolekcjonera Polskiego" ukazujacego się w dzienniku "Kurier Polski", zamieszczona została informacja Henryka Pacieja pt. "Kolekcjonerstwo w Internecie!"

1997.07.24    W nr 14 (225) "Kolekcjonera Polskiego" ukazujacego się w dzienniku "Kurier Polski" zamieszczony został wywiad Adama Czarnowskiego z Henrykiem Paciejem pt. "Co Polak nosi w klapie?"

1997.06.23  W nr 3 "INFORMACJE Zarządu Głównego PTTK" w rubryce mówią działacze wydrukowały informację Henryka Pacieja pt. "Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK"

1997.05.22     W nr 10 (221) "Kolekcjonera Polskiego" ukazującego się w dzienniku "Kurier Polski" zamieszczona została informacja Henryka Pacieja pt. "4K czyli Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców"

1996.08.17-18     W nr 191 (1022) "Nowej Trybuny Opolskiej" w cyklicznym odcinku o tytule "GABINET FIGUR NIEWOSKOWYCH", Krzysztof Zawadzki przeprowadził wywiad z Henrykiem Paciejem pt. "Co Polak nosi w klapie?" . Przedrukowano w nr 7 z października 1996 r. "INFORMACJI Zarządu Głównego PTTK".

 

powrót


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykpttk@gmail.com
Copyright C 1997 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: maja 14, 2015.