"4K", czyli Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców

powrót

W działalności Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK na przestrzeni lat niebagatelną rolę spełniało kolekcjonerstwo krajoznawcze. Szczególne osiągnięcia miały miejsce w okresie istnienia Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego tj. w okresie od 1979 do 1992 roku.

Działalność ta w latach dziewięćdziesiątych zanikła, działacze się wykruszyli, są trudności z odzyskaniem materiałów dokumentujących wyniki pracy działaczy kolekcjonerskich w ramach Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego. W niektórych kręgach, nawet w gronie zasłużonych działaczy PTTK, kwestionowana jest potrzeba działalności organizacyjnej w zakresie kolekcjonerstwa. Komisja Krajoznawcza nie podziela tego zdania. W ramach zadań Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK odpowiedzialnym za sprawy kolekcjonerstwa krajoznawczego w obecnej kadencji został niżej podpisany.

Postanowiono więc zbadać jakie jest zapotrzebowanie na działalność organizacyjną wśród kolekcjonerów. Przygotowano ankietę, którą m.in. dołączono do "Informacji ZG PTTK" rozprowadzanym wśród Oddziałów PTTK. Uzyskano 175 odpowiedzi.

Na pytanie: czy istnieje potrzeba działalności w PTTK kolekcjonerstwa krajoznawczego? - "tak" odpowiedziało prawie 90% ankietowanych. Najwięcej bo 98% odpowiedzi "tak" było na pytanie: czy należy popularyzować kolekcjonerstwo krajoznawcze zwłaszcza wśród młodzieży? Potrzebę organizacji giełd i wystaw kolekcjonerskich widzi 88%, wydawanie broszur o tematyce kolekcjonerskiej 80%, utrzymanie systemu odznak kolekcjonerskich 61% a tworzenie klubów kolekcjonerskich 54%. Warto dodać, że 62% ankietowanych uważa się za kolekcjonerów, natomiast odznaki i wyróżnienia kolekcjonerskie świadczące o wyższym stopniu zaawansowania w kolekcjonerstwie posiada tylko 13% ankietowanych.

Najcenniejszym osiągnięciem ankiety była imienna deklaracja 34% jej uczestników do działalności społecznej na rzecz kolekcjonerstwa. Powstała w ten sposób lista (oczywiście w dalszym ciągu otwarta) członków Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców - "4K".

Dla członków "4K' rozpoczęto wydawać "Biuletyn Kolekcjonerski". Pierwszy numer został wydany w czerwcu 1995 roku. W marcu 1997 ukazał się numer siódmy. Wydrukowano w nim projekt założeń programowo-organizacyjnych Centralnego Ośrodka Kolekcjonerstwa Krajoznawczego w Opolu oraz pierwsze opinie na ten temat. Zamieszczono informacje o nowościach kolekcjonerskich w Internecie, aktualny spis kolekcjonerów z adresami, telefonami oraz tematami kolekcji a także mapkę Polski z zaznaczeniem, gdzie zamieszkują ci kolekcjonerzy.

Dla zainteresowanych podaję, że aby zostać członkiem Klubu "4K" i otrzymywać "Biuletyn kolekcjonerski" wystarczy wypełnić ankietę dotyczącą kolekcjonerstwa (zamieszczoną w nr 1 z 1995 roku Informacji ZG PTTK) i przesłać ją razem z kopertami w formacie A5 zaadresowanymi na siebie i ze znaczkami (jak za druki) pod adresem: Henryk Paciej, 45-221 Opole, ul Chabrów 50 m 19. Można też skontaktować się przez pocztę elektroniczną pod adresem E-mail: henrykp@miramex.com.pl

 Henryk Paciej

Wydrukowano w nr 10 (221) z 22 maja 1997 r. "KOLEKCJONER POLSKI" wydawany w co drugi i czwarty czwartek w "Kurierze Polskim"

powrót


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 1997 WITK-a OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: styczeń 30, 2007.