"poznaj swój kraj"

 powrót

psk3okm.jpg (45629 bytes)

"to warto wiedzieć"

Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców

... działa pod patronatem Komisji Krajoznawczej ZG PTTK i skupia ponad stu hobbystów gromadzących różnego rodzaju przedmioty związane z poznawaniem kraju i turystyką. Są wśród nich zbieracze widokówek, odznak rajdowych, książek, folderów, medali i proporczyków. Są także kolekcjonerzy przeźroczy, kalendarzy, nalepek, exlibrisów, a nawet piór ptasich i skał. Ich korespondencyjne "spotkania" ułatwia wydawany społecznym sumptem "Biuletyn kolekcjonerski" redagowany przez społecznego kierownika Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Opolu, Henryka Pacieja. Zainteresowanym Klubem podajemy adres redakcji: Henryk Paciej, 45-222 Opole, ul. Chabrów 50 m 19.

powrót


Informację opracował: Henryk Paciej Wszelkie uwagi można przekazać na adres email : henrykp@miramex.com.pl
Copyright C 2001 RPK PTTK OPOLE. All rights reserved. Aktualizowane: styczeń 30, 2007.