Sesja jubileuszowa
110 lat krajoznawstwa polskiego. Tradycja i nowe wyzwania

3 grudnia 2016 r. w gościnnym gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej odbyła się jubileuszowa sesja 110 lat krajoznawstwa polskiego. Tradycja i nowe wyzwania, która podsumowywała działania podjęte przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w związku z obchodami 110-lecia założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Sesja oraz jubileusz objęte były honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Pierwszą część sesji, prowadzoną przez Jolantę Śledzińską, sekretarza ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych, otworzył swoim wystąpieniem prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Roman Bargieł. Następnie odczytano listy gratulacyjne, które do zebranych skierowali: Pani Teresa Wargocka sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Dawid Lasek podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, dr Konrad Tomaszewski dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz Pan Henryk Gołębiewski prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

W dalszej części uroczystości uhonorowano działaczy PTTK zaangażowanych w rozwój krajoznawstwa i turystyki. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został Krzysztof Tęcza, odznaczenie wręczył doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Nowacki. Krzysztof Tęcza odznaczony został również Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznakami honorowymi Za zasługi dla turystyki wyróżnieni zostali Ryszard Bącal, Anna Ostasz i Mieczysław Żochowski. Regionalne Pracownie Krajoznawcze w Białymstoku i Wrocławiu uhonorowano złotą i srebrną Odznaką Honorową PTTK. Lechosław Herz odebrał z kolei przyznaną mu Nagrodę „Ziemi”.
Podczas sesji jubileuszowej miało miejsce wręczenie, przyznanych po raz pierwszy, Odznak Honorowych im. Aleksandra Janowskiego Za zasługi dla krajoznawstwa. Otrzymali je krajoznawcy o bogatym, wieloletnim dorobku organizacyjnym i programowym, całym sercem zaangażowani w krzewienie idei i wartości krajoznawczych:

Paweł Anders   Tadeusz Sobieszek
Anna Becker-Kulińska    Barbara Twaróg
Zygmunt Cebula   Zbigniew Twaróg
Henryk Hadasz   Janusz Umiński
Włodzimierz Łęcki   Edward Wieczorek
Włodzimierz Majdewicz   Wiesław Wójcik
Maria Maranda   Ryszard Wrzosek
Franciszek Midura   Janusz Zaremba
Henryk Paciej   Janusz Zdebski
Józef Partyka   Janusz Żmudziński
Wanda Skowron    

Następnie Szymon Bijak, przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, przedstawił działania podjęte przez Towarzystwo w jubileuszowym Roku Krajoznawstwa Polskiego. Prezentacja była także okazją do wręczenia nagród w internetowym konkursie krajoznawczym, jaki Komisja zorganizowała na profilu PTTK na Facebooku, oraz w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa, jaki adresowano do środowiska akademickiego.
W pierwszym z nich główną nagrodę otrzymali Barbara Szmyt i Dariusz Walczyna, którzy przez pół roku zmagań uzyskali największą liczbę punktów odpowiadając na 30 nieraz bardzo zawiłych pytań.
Najlepszą pracą licencjacką/inżynierską okazała się praca Pawła Masłowskiego pt. Ocena walorów krajobrazowych rzeki Łyny na odcinku Sępopol granica państwa, a najlepszą pracą magisterską Urban exploration jako nowy trend w turystyce Amadeusza Apolinarskiego.
Na zakończenie, Maria Janowicz, kierownik Centralnej Biblioteki PTTK przybliżyła zebranym, towarzyszącą sesji, wystawę 110 lat krajoznawstwa polskiego. Tradycja i nowe wyzwania, która w syntetyczny sposób przedstawia dzieje PTK oraz prezentuje dzień dzisiejszy PTTK ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji działań zapoczątkowanych przez jednego z poprzedników Towarzystwa.

W drugiej, referatowej części sesji, którą poprowadził Członek Honorowy PTTK, prof. dr hab. Janusz Zdebski, zaprezentowano różne spojrzenia na krajoznawstwo. O przeszłości, okolicznościach założenia i dorobku PTK mówił Edward Wieczorek, przewodniczący Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK, dzień dzisiejszy starał się przybliżyć Maciej Maśliński, członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, a przyszłość przewidywał Kamil Zimnicki z Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Sesję zamknęło wystąpienie Józefa Partyki, przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w latach 2010-2014 dotyczące przemian krajobrazu i cyklu seminariów pod wspólnym hasłem Mijające krajobrazy Polski.

Szymon Bijak