Rok krajoznawstwa polskiego

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwaWyjątkowo zgodnie, jury konkursowe w składzie:

 • Andrzej Rembalski - przewodniczący
 • Bernadetta Zawilińska
 • Józef Partyka
 • Piotr Majdak
 • Ryszard Wrzosek
 • Szymon Bijak
wskazało zwycięskie prace.

W kategorii prac licencjackich/inżynierskich nagrodzono pracę:
 • Paweł Masłowski Ocena walorów krajobrazowych rzeki Łyny na odcinku Sępopol – granica państwa
  promotor: dr hab. inż. Emilia Janeczko (SGGW w Warszawie)
Z kolei wśród prac magisterskich najlepsza okazała się praca:
 • Amadeusz Apolinarski Urban exploration jako nowy trend w turystyce
  promotor: dr hab. Alina Zajadacz, prof UAM (UAM w Poznaniu)zgłoszone prace

prace licencjackie/inżynierskie
 • Jadwiga Bańczyk Szlakiem posiadłości rodu Donnersmarcków w powiecie tarnogórskim – projekt trasy turystycznej
 • Aleksandra Czarnota Zagospodarowanie turystyczne Jurajskiego Szlaku Rowerowego „Orlich Gniazd”
 • Dominika Kałabun Kościoły reformacji wobec sztuki religijnej w XVI i XVII w. na tle wybranych elementów manierystycznego i barokowego wyposażenia kościoła świętego Jana w Gdańsku
 • Aleksandra Marciniak Szlak turystyczny po nieistniejących obecnie wsiach bieszczadzkich w Dolinie Sanu
 • Paweł Masłowski Ocena walorów krajobrazowych rzeki Łyny na odcinku Sępopol – granica państwa
 • Marta Matuszewska Questy jako sposób interpretacji lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Propozycja Questu dla wsi Małachowo.
 • Zyta Maria Puszczyńska Turystyka archeologiczna w Polsce – koncepcja szlaku jako przykład produktu turystycznego
 • Patrycja Strzelecka Turystyka osób niepełnosprawnych w mieście na przykładzie Torunia
 • Dominika Szlufcik Historia przewodnictwa i ruchu turystycznego na Zamku Książ
 • Artur Żyto Śladami poznańskich ewangelików – projekt szlaku kulturowego
prace magisterskie
 • Amadeusz Apolinarski Urban exploration jako nowy trend w turystyce
 • Bartosz Barański Dominanta i tonika w kompozycji miejskiej Warszawy na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych
 • Elżbieta Gnieździuch Atrakcyjność turystyczna Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”
 • Anna Kalemba Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Powiatu Wileńskiego
 • Dominika Kałabun Zespół pałacowy w Galinach. Historia i architektura
 • Karolina Łabęcka Abiotyczne elementy środowiska okolic Mielnika nad Bugiem i ich wykorzystanie w edukacji przyrodniczej
 • Hanna Nowak Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania
 • Maria Pawlak Miedzy tradycją a nowoczesnością. Gdynia i Zakopane w dwudziestoleciu międzywojennym (z perspektywy turysty).
 • Magdalena Sztorc Turystyka i krajoznawstwo na Mazowszu na łamach czasopisma „ZIEMIA” w latach 1910-1949ostatnie zmiany: 20 listopada 2016