2016 -Rok Krajoznawstwa Polskiego

jubileusz 110-lecia założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego


ogólnewydarzenia

materiały


Działania w roku krajoznawstwa polskiego były wspierane przezostatnie zmiany: 15 stycznia 2015